Vårt förbund:

http://www.sverak.se

Vår kattklubb:

http://dalalvskatten.se/

Rasring, här kan du läsa mycket om rasen Maine Coon:

http://www.themaineclub.se/

Jordbruksverkets regelverk:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter.4.207049b811dd8a513dc8000413.html