Vi har inga kattungar för tillfället, planer finns.